บรรยากาศงานปีใหม่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ “ครอบครัวสังคมสุขใจ ต้อนรับปีใหม่ 2563”

บรรยากาศงานปีใหม่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ “ครอบครัวสังคมสุขใจ ต้อนรับปีใหม่ 2563”

บรรยากาศงานปีใหม่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ “ครอบครัวสังคมสุขใจ ต้อนรับปีใหม่ 2563”
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 508 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4

2020-01-06T11:10:57+07:00
X