คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

2020-01-10T15:42:17+07:00
X