ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วริยา ชินวรรโณ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาปรัชญา

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วริยา ชินวรรโณ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาปรัชญา

ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วริยา ชินวรรโณ
ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาปรัชญา

2020-02-25T09:41:45+07:00
X