ห้ามมิให้นักศึกษาทำการซ้ำดัดแปลง หรือใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ปรากฏอยู่ใน ระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของมหาวิทยาลัย

ห้ามมิให้นักศึกษาทำการซ้ำดัดแปลง หรือใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ปรากฏอยู่ใน ระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของมหาวิทยาลัย

2020-04-10T11:49:59+07:00
X