ภาควิชาศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนในภาวะวิกฤต COVID-19

ภาควิชาศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนในภาวะวิกฤต COVID-19

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ภาควิชาศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนในภาวะวิกฤต COVID-19

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการออกแบบการสอน เทคนิคการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมบูรณ์ แซ่เจ็ง และดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน เป็นวิทยากร
ดำเนินรายการครั้งนี้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ ระวังการณ์ หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุมภาควิชาศึกษาศาสตร์

2020-06-09T10:38:57+07:00
X