ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

2020-06-22T11:24:43+07:00
X