รองคณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา สังฆทานและปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

รองคณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา สังฆทานและปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน

ร่วมกันถวายเทียนพรรษา สังฆทาน และปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ณ วัดสุวรรณาราม อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม

2020-07-16T09:53:41+07:00
X