คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

2020-07-26T15:26:37+07:00
X