คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา และอนุสาขาวิชามนุษย์กับสังคม

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา และอนุสาขาวิชามนุษย์กับสังคม

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์
ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาสังคมวิทยา และอนุสาขาวิชามนุษย์กับสังคม

2020-09-10T15:11:32+07:00
X