คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัด “พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562”

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัด “พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562”

วันที่ 25 กันยายน 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัด “พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562”

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด เป็นประธานฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตในครั้งนี้

การจัด “พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562” ในครั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน และเพื่อให้คณาจารย์และรุ่นพี่ รุ่นน้อง ร่วมสถาบันได้แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่เพื่อให้เกิดความรักและความผูกพันธ์ต่อคณะฯ ณ ห้องประชุม 508 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2020-10-07T13:16:51+07:00
X