คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดงานเนื่องในโอกาสสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 51 ปี

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดงานเนื่องในโอกาสสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 51 ปี

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดงานเนื่องในโอกาสสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 51 ปี
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารได้ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้แก่ พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ พระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง จากนั้นเป็นพิธีตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป
ณ ลานสังคมธรรม และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2020-12-16T14:33:30+07:00
X