ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2564 (2021 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students)

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2564 (2021 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students)

ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2564 (2021 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students)

จำนวน : 18 ทุน

ช่วงเวลารับสมัคร : วันที่ กุมภาพันธ์ –  31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดทุน 

1. ค่าเล่าเรียน: เทอมละ จำนวน 40,000 NTD

2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน

– ปริญญาตรี 15,000 NTD/ เดือน

– ปริญญาโท และเอก 20,000 NTD/ เดือน

หมายเหตุ: หากสมัครเรียนนอกเหนือจากรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ประกาศไว้ผู้ได้รับทุนต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างของค่าเล่าเรียนเอง

เอกสารสำหรับการยื่นสมัคร

1. แบบฟอร์มการสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายและลงนามในเอกสารให้ครบถ้วน

2. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุดและผลการเรียน (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)

– สมัครเรียนระดับปริญญาตรีและโท เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.6

– สมัครเรียนระดับปริญญาเอก เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0

4. สำเนาหลักฐานการสมัครมหาวิทยาลัยในใต้หวันซึ่งต้องสมัครตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป

 5. เอกสารรับรองความสามารถทางด้านภาษา

– TOEFL 550 (CBT 213 or IBT 79),

– IELTS 6.0,

– TOEIC 750 ขึ้นไป

5.2. สำหรับการสมัครหลักสูตรภาษาจีน

– Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL) ระดับ ขึ้นไป

(ไม่พิจารณาผลสอบ HSK)

6. จดหมายรับรอง ฉบับ (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)

จัดส่งเอกสารการสมัครได้ที่

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทสไทย (ฝ่ายการศึกษา)

40/64 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงบางเขน  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์ติดต่อ 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202-203

E-mail: tecthailand168@gmail.com

Line: @TTedu

Facebook: Taiwan Education Center, Thailand

 

ลิงค์รายละเอียดทุนและแบบฟอร์มการสมัคร

แบบฟอร์มการสมัคร

https://drive.google.com/drive/folders/12wWT34xEYTKch01Ci0W2Pwe0MtBdF6YN

ภาษาอังกฤษ
https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/3939.html

ภาษาจีน
https://www.roc-taiwan.org/th/post/13939.html

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนทุนเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1ZdSm2S4CGkjtn31j721yPJsIFmNznWfW/view

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวธิดาพร บุญเม่น (นักวิเทศสัมพันธ์) หน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ Email: tidaporn.bon@mahdiol.edu

2021-02-23T13:46:19+07:00
X