ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น (2021 Huayu Enrichment Scholarship (HES) for Thai students)

ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น (2021 Huayu Enrichment Scholarship (HES) for Thai students)

ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น (2021 Huayu Enrichment Scholarship (HES) for Thai students)

รายละเอียดทุน
จำนวนทุน : 132 เดือน
ระยะเวลา : 3, 6, 9 และ 12  เดือน
ช่วงเวลาการให้ทุน : สนับสนุนค่าใช้จ่ายเดือนละ 25,000 NTD/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2.ไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในช่วงเวลที่ได้รับทุน

3.เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนใดๆ จากรัฐบาลไต้หวันและผลประโยชน์ทางการเงินใดๆ จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ หรือจากรัฐบาลไต้หวัน

จัดส่งเอกสารการสมัครได้ที่

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทสไทย (ฝ่ายการศึกษา)

40/64 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงบางเขน  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์ติดต่อ 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202-203

E-mail: tecthailand168@gmail.com

Line: @TTedu

Facebook: Taiwan Education Center, Thailand

 

ลิงค์รายละเอียดทุนและแบบฟอร์มการสมัคร

แบบฟอร์มการสมัคร

https://drive.google.com/drive/folders/12wWT34xEYTKch01Ci0W2Pwe0MtBdF6YN

ภาษาอังกฤษ
https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/3939.html

ภาษาจีน
https://www.roc-taiwan.org/th/post/13939.html

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนทุนเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1ZdSm2S4CGkjtn31j721yPJsIFmNznWfW/view

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวธิดาพร บุญเม่น (นักวิเทศสัมพันธ์) หน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ Email: tidaporn.bon@mahdiol.edu

2021-02-23T13:50:02+07:00
X