ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์
ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
อนุสาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2021-05-18T14:18:54+07:00
X