ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-20T08:23:21+00:00

“การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559-2563”

[...]

กรกฎาคม 7th, 2018|

อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Effective Proposal Preparation for European Research Fellowships

[...]

พฤษภาคม 3rd, 2018|

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง (อาจารย์) ข้อมูลตามที่แนบไว้ Untitled_01052018_104943 [...]

พฤษภาคม 1st, 2018|
X