ข่าวทุน-รางวัล

ข่าวทุน-รางวัล 2017-12-20T08:20:21+00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ “เรื่องทุนวิจัย”

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนวิจัย ข่าวที่ 1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ตามที่กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชากา [...]

สิงหาคม 14th, 2018|

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์  "เรื่องทุนวิจัย" ข่าวที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All : Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ 13 [...]

สิงหาคม 14th, 2018|

January Session in Japanese Studies ของ Sophia University

ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรระยะสั้น January Session in Japanese Studies ของ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-31 มกราคม 2561     นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถศึกษาคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้า [...]

ธันวาคม 20th, 2017|

Sophia University Exchange Program Spring 2018

ประชาสัมพันธ์โครงการ Sophia University Exchange Program Spring 2018 ประเทศญี่ปุ่น แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมดครงการแลกเปลี่ยนช่วงเดือน เมษายน - กรกฏาคม 2561     คุณสมบัติ        - เป็นนักศึกษาระดับชั้ [...]

ตุลาคม 17th, 2017|

โครงการ Kumamoto University 2018 Spring Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประชาสัมพันธ์โครงการ Kumamoto University 2018 Spring Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ     1. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น หัวข้อ "Japanese and Japanese Culture" ระหว่างวันที่ 13 [...]

ตุลาคม 17th, 2017|

ประชาสัมพันธ์ จาก ASEA-UNINET Head Office

ประชาสัมพันธ์ จาก ASEA-UNINET Head Office แจ้งเรื่อง Universitas Indonesia (UI)  เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ราย (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)  เข้าร่วม ASEA-UNINET Student Week 2017 หัวข้อ Sustainabl [...]

ตุลาคม 6th, 2017|
X