ข่าวทุน-รางวัล

ข่าวทุน-รางวัล 2017-12-20T08:20:21+00:00

January Session in Japanese Studies ของ Sophia University

ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรระยะสั้น January Session in Japanese Studies ของ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-31 มกราคม 2561     นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถศึกษาคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้า [...]

ธันวาคม 20th, 2017|

Sophia University Exchange Program Spring 2018

ประชาสัมพันธ์โครงการ Sophia University Exchange Program Spring 2018 ประเทศญี่ปุ่น แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมดครงการแลกเปลี่ยนช่วงเดือน เมษายน - กรกฏาคม 2561     คุณสมบัติ        - เป็นนักศึกษาระดับชั้ [...]

ตุลาคม 17th, 2017|

โครงการ Kumamoto University 2018 Spring Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประชาสัมพันธ์โครงการ Kumamoto University 2018 Spring Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ     1. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น หัวข้อ "Japanese and Japanese Culture" ระหว่างวันที่ 13 [...]

ตุลาคม 17th, 2017|

ประชาสัมพันธ์ จาก ASEA-UNINET Head Office

ประชาสัมพันธ์ จาก ASEA-UNINET Head Office แจ้งเรื่อง Universitas Indonesia (UI)  เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ราย (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)  เข้าร่วม ASEA-UNINET Student Week 2017 หัวข้อ Sustainabl [...]

ตุลาคม 6th, 2017|

Hokkaido University Short Term Exchange Program (HUSTEP) – Spring 2018 และ Special Research Student (SRS)

1. โครงการ Hokkaido University Short Term Exchange Program (HUSTEP) - Spring 2018 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ช่ [...]

กันยายน 26th, 2017|
X