ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 2017-12-20T08:27:09+00:00

“New Silk Road and Chinese Overseas in Southeast Asia: Investments, New Immigrants, Transnational Connections and Cultural Identities”

ศูนย์จีนศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (CCS) ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "New Silk Road and Chinese Overseas in Southeast Asia: Investments, New Immigrants, Transnational [...]

ตุลาคม 24th, 2018|

วันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ และอาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเวชระเบียน ได้ร่วมพิธีวางพ [...]

ตุลาคม 1st, 2018|

“วันไหว้พระจันทร์ ” จัดโดย ศูนย์จีนศึกษา

วันที่ 21 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีฯ ได้กล่าวเปิดงาน "วันไหว้พระจันทร์ " จัดโดย ศูนย์จีนศึกษา โดยเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้ เป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนที่มีขึ้นในกลางฤดูใบไม้ร [...]

ตุลาคม 1st, 2018|

“ดุริยางคศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 24 ปี”

วันที่ 21 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ร่วมงาน "ดุริยางคศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 24 ปี" เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี ว [...]

ตุลาคม 1st, 2018|

“ร้อยดวงใจ…สายใยผูกพัน…วันเกษียณ”

วันที่ 21 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีฯ ได้เป็นประธานในงาน "ร้อยดวงใจ...สายใยผูกพัน...วันเกษียณ" เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณทั้งสิ้น 10 ท่ [...]

กันยายน 28th, 2018|

พิธีมอบครุยวิทยฐานะแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 18 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีฯ ได้ร่วม "พิธีมอบครุยวิทยฐานะแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560" ณ ห้องจรินทร์ยารัศมี ชั้น3 อาคารอาทิตยาทร [...]

กันยายน 28th, 2018|
X