ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 2017-12-20T08:27:09+00:00

วันคล้ายวันสถาปนาก่อตั้ง “สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ครบรอบ 22 ปี”

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 คุณกฤษณี เสนาเก่า เลขานุการคณะฯ ผู้แทนคณบดี ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาก่อตั้ง "สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ครบรอบ 22 ปี" ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ศาลายา

ตุลาคม 4th, 2019|

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจมาศ บุญบวรพานิชกุล ที่ได้รับตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาทรัพยากรบุคคล

ตุลาคม 3rd, 2019|

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ ที่ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล”

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ ที่ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

กันยายน 30th, 2019|

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 กันยายน 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี เป็นประธานกล่าวปัจฉิมโอวาท และแสดงความยินดีแก่บัณฑิต พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำคณะฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

กันยายน 27th, 2019|

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วันที่ 23 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร.มยุรี โยธาวุธ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

กันยายน 24th, 2019|

วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”

วันที่ 24 กันยายน 2562 คณบดี คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล"

กันยายน 24th, 2019|
X