ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 2017-12-20T08:27:09+07:00

รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการ ได้เข้าร่วมหารือความแลกเปลี่ยนกับ Dr.Takashi MATSUO, President, University of Kitakyushu

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการ ได้เข้าร่วมหารือความแลกเปลี่ยนกับ Dr.Takashi MATSUO, President, University of Kitakyushu ในการนี้ได้มีการลงนามในความร่วมมือระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กับ Center for Chinese Business Studies จากการหารือครั้งนี้มีประเด็นความร่วมมือที่มีความเป็นไปได้และน่าสนใจในหลายประเด็น โดยจะเป็นการขับเคลื่อนผ่าน Center for Chinese Studies and Globalizing Asia ไม่ว่าจะเป็นด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ การทำวิจัยและการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ผสานความร่วมมือกับนักธุรกิจไทย-จีน-ญี่ปุ่น ซึ่งทางคณะฯ จะมีการกลับมาพูดคุยและดำเนินการให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมขึ้นในอนาคต

พฤศจิกายน 25th, 2019|

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “สังคม รักน้อง รักษ์โลก” ภายใต้โครงการ สังคม คนทำดี…สู่ชุมชน ภายในกิจกรรมมีการสอนน้องทำกระถางต้นไม้และปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "สังคม รักน้อง รักษ์โลก" ภายใต้โครงการ สังคม คนทำดี...สู่ชุมชน ภายในกิจกรรมมีการสอนน้องทำกระถางต้นไม้และปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม

พฤศจิกายน 20th, 2019|

รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

พฤศจิกายน 14th, 2019|

บรรยายพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในหัวข้อ “บทบาทของการวิจัยและสถาบันการศึกษากับโลกสุขภาพในอนาคต

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทของการวิจัยและสถาบันการศึกษากับโลกสุขภาพในอนาคต" ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

พฤศจิกายน 14th, 2019|

เสวนาหัวข้อ “สันตะปาปาเยือนถิ่น แผ่นดินสยาม เกร็ดประวัติ 350 ปีคริสต์ศาสนาในประเทศไทย”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชามนุษยศาสตร์ ได้จัดเสวนาหัวข้อ "สันตะปาปาเยือนถิ่น แผ่นดินสยาม เกร็ดประวัติ 350 ปีคริสต์ศาสนาในประเทศไทย" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา หัวหน้่าภาควิชามนุษยศาสตร์ กล่าวเปิดการเสวนาในครั้งนี้ และได้ผู้ช่วยศาสตารจารย์ ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ และคุณพ่อโดมินิก ซาวิโอ พัดศรีเรือง เป็นวิทยากรในการเสวนาครั้งนี้ ณ ห้องเรียน 304 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

พฤศจิกายน 14th, 2019|

เสวนาหัวข้อ “สันตะปาปาเยือนถิ่น แผ่นดินสยาม เกร็ดประวัติ 350 ปีคริสต์ศาสนาในประเทศไทย”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชามนุษยศาสตร์ ได้จัดเสวนาหัวข้อ "สันตะปาปาเยือนถิ่น แผ่นดินสยาม เกร็ดประวัติ 350 ปีคริสต์ศาสนาในประเทศไทย" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา หัวหน้่าภาควิชามนุษยศาสตร์ กล่าวเปิดการเสวนาในครั้งนี้ และได้ผู้ช่วยศาสตารจารย์ ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ และคุณพ่อโดมินิก ซาวิโอ พัดศรีเรือง เป็นวิทยากรในการเสวนาครั้งนี้ ณ ห้องเรียน 304 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

พฤศจิกายน 13th, 2019|
X