ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 2017-12-20T08:27:09+07:00

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Council Visit)

วันที่ 8 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Council Visit) เพื่อวางนโยบายและกำหนดเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน เพื่อบูรณาการทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะนำมหาวิทยาลัยมหิดลของเราสู่การเป็นหนึ่งในร้อย "มหาวิทยาลัยระดับโลก" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มกราคม 10th, 2020|

คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

มกราคม 6th, 2020|

คณบดีและพร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี และพร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 โดยในงานดังกล่าวรักษาการแทนอธิการบดีได้กล่าวอวยพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงาน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ธันวาคม 27th, 2019|

บรรยากาศงานปีใหม่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ “ครอบครัวสังคมสุขใจ ต้อนรับปีใหม่ 2563”

บรรยากาศงานปีใหม่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ "ครอบครัวสังคมสุขใจ ต้อนรับปีใหม่ 2563" วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 508 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4

ธันวาคม 26th, 2019|

โครงการ “Short-term Research Capacity Building program” ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสองสถาบัน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยความร่วมมือต่างประเทศ ร่วมกับ College of Literature and Journalism, Sichuan University สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโครงการ "Short-term Research Capacity Building program" ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสองสถาบัน ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2562-16 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าร่วมจำนวน 20 คน ซึ่งมีกิจกรรมหลักในการเรียนรู้ การลงพื้นที่และฝึกปฏิบัติด้านการวิจัยรวมถึงการเรียนรู้และเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ ศาสนา สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย

ธันวาคม 25th, 2019|

พิธีเปิดศูนย์ประชุม และอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร

ธันวาคม 20th, 2019|
X