ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 2017-12-20T08:27:09+00:00

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562 “มหิดลเกมส์”

วันที่ 8 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้ร่วมเดินขบวน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 256 [...]

มีนาคม 12th, 2019|

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดเสวนาวิชาการเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เรื่อง “เราจะไม่เงียบอีกต่อไป”

วันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดเสวนาวิชาการเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เรื่อง “เราจะไม่เงียบอีกต่อไป” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รอ [...]

มีนาคม 12th, 2019|

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม

วันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รองคณบดีฝ่า [...]

มีนาคม 12th, 2019|

โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 มีนาคม 2562 คณาจารย์ และศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.อาณัติ ยอดบางเตยพล ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา ซึ่งได้รับรางวัล "โค [...]

มีนาคม 5th, 2019|

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวัน 50ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 1 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเด [...]

มีนาคม 5th, 2019|

PA-Visit

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิมยาลัยมหิดล ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ระ [...]

มีนาคม 5th, 2019|
X