ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 2017-12-20T08:27:09+07:00

ขอแสดงความยินดีรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ ที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

พฤศจิกายน 23rd, 2020|

สโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 (Open House) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 (Open House) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live: สโมสรนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรม จะเป็นการแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน เกณฑ์การรับสมัคร ทุนการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งยังมีกิจกรรม Talk and Share by Alumni โดยรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะมาแนะนำและตอบคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน อาชีพหลังจบการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน

พฤศจิกายน 14th, 2020|

ประกาศกำหนดการสรรหาคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตุลาคม 21st, 2020|

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ตุลาคม 10th, 2020|

พิธีทำบุตรตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร แย้มนิล รักษาการแทนรองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมพิธีทำบุตรตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ตุลาคม 8th, 2020|

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ตุลาคม 6th, 2020|
X