ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 2017-12-20T08:27:09+00:00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2-3 สค 2561

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา (ดาวโหลดแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม) [...]

มิถุนายน 19th, 2018|

อบรมเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่ได้รับการรับรอง

[...]

มิถุนายน 18th, 2018|

ประกาศผลการสอบคัดเลือก(เทียบโอน)หลักสูตรวท.บ.(เวชระเบียน)ปีการศึกษา 2561

[...]

มิถุนายน 8th, 2018|

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) Untitled_07062018_091601 [...]

มิถุนายน 7th, 2018|

ประกาศผู้สอบผ่านวิชาสามัญฯ (คณะสังคมฯ)

1.ประกาส รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาสามัญ ปี 2561 2.เอกสารแนบท้าย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2561 3.แบบฟอร์มตรวจร่างกาย ปี 2561(สม-มม-61-01) [...]

มิถุนายน 4th, 2018|

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง (นักวิชาการการศึกษา)     Untitled_25052018_144903 [...]

พฤษภาคม 25th, 2018|
X