ประกาศ

ประกาศ 2017-12-20T08:25:17+00:00

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เงินอุดหนุน) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 26 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เงินอุดหนุน) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 26 กันยายน 2562 รายละเอียดเอกสารตำแหน่งที่รับสมัคร (คลิกเพื่ออ่าน)

กันยายน 20th, 2019|

ขยายเวลาประกาศรับสมัครอาจรย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเอกสารตำแหน่งที่รับสมัคร (คลิกเพื่ออ่าน)

กันยายน 18th, 2019|

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เงินรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เงินรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบท้าย Dowload(เอกสารแนบ)

กันยายน 9th, 2019|

รับสมัครอาจารย์ ประจำภาควิชาาังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครอาจารย์ ประจำภาควิชาาังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน 1 ตำแหน่ง เอกสารเพิ่มเติม(คลิก)  

สิงหาคม 30th, 2019|

รับสมัครอาจารย์ ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชาคัมภัร์พุทธศาสนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) 1 ตำแหน่ง

รับสมัครอาจารย์ ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชาคัมภัร์พุทธศาสนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) 1 ตำแหน่ง เอกสารเพิ่มเติม(คลิก)

สิงหาคม 29th, 2019|

ประกาศรับสมัครอาจารย์ ภาควิชาสัมคมและสุขภาพ (จำนวน 1 อัตรา)

ประกาศรับสมัครอาจารย์ ภาควิชาสัมคมและสขภาพ (จำนวน 1 อัตรา) รายละเอียดเอกสารตำแหน่งที่รับสมัคร (คลิกเพื่ออ่าน)

สิงหาคม 9th, 2019|
X