ประกาศ

ประกาศ 2017-12-20T08:25:17+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หลักสูตร) ดาวโหลดข้อมูล [...]

สิงหาคม 8th, 2018|

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล (ตำแหน่งอาจารย์)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา (ตำแหน่งอาจารย์) ดาวโหลดข้อมูล   [...]

สิงหาคม 1st, 2018|

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ (ปิดรับบทความ)

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) ดาวโหลดแบบฟอร์มรับสมัครบทความวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ***(ปิดรับบทความ)*** [...]

กรกฎาคม 12th, 2018|

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย TCAS รอบ 4 ปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย TCAS รอบ 4 ปีการศึกษา 2561(สม-มม-61-01) ดาวโหลดเอกสารข้อมูล [...]

กรกฎาคม 5th, 2018|
X