ประกาศ

ประกาศ 2017-12-20T08:25:17+00:00

กำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 ปีการศึกษา 2562 เอกสารแนบ : 1.รายละเอียดสอบสัมภาษณ์ รอบ 3    2. แบบฟอร์มตรวจร่างกาย  3.ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [...]

พฤษภาคม 9th, 2019|

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัคร “ทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศด้วยตนเองสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา” ปีงบประมาณ 2562

ประกาศ!!! คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัคร “ทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศด้วยตนเองสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา” ปีง [...]

พฤษภาคม 9th, 2019|

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเวชระเบียน(เทียบโอน) ปี2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเวชระเบียน(เทียบโอน) ปี2562 [...]

พฤษภาคม 1st, 2019|

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ภาคปกติ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ภาคปกติ) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเอกสารตำแหน่งที่รับสมัคร (คลิกเพื่ออ่าน) [...]

พฤษภาคม 1st, 2019|

ด้วยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา (ดาวโหลด [...]

มีนาคม 13th, 2019|

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งบริหารทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (1 ตำแหน่ง)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งบริหารทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (1 ตำแหน่ง) (วุฒิการศึกษา ปริญญาโท) [...]

กุมภาพันธ์ 12th, 2019|
X