การประชุมวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2557

การประชุมวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2557

หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน (Thai Higher Education towards the ASEAN Community)
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 และวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานครFileAction
2017-12-18T17:15:58+00:00
X