ปัญหาการนำผลงานวิจัยไปสู่ภาคปฏิบัติของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม

ปัญหาการนำผลงานวิจัยไปสู่ภาคปฏิบัติของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม

ผู้แต่ง/นักวิจัย ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด. นิตยา สำเร็จผล
รายละเอียดงานวิจัย กระทรวงยุติธรรม. การนำผลการวิจัยไปสู่ภาคปฏิบัติ. การสร้างงานวิจัย. การทำงานวิจัยของหน่วยงาน.
บทคัดย่องานวิจัย

 FileAction
2017-12-19T13:40:34+00:00
X