แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน สายสนับสนุน

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน สายสนับสนุน  • Version
  • 37 Download
  • 7.14 MB File Size
  • 23 File Count
  • มิถุนายน 5, 2018 Create Date
  • มิถุนายน 8, 2018 Last Updated
  • Download

FileAction
นักเอกสารสนเทศ.xlsDownload 
นักวิเทศสัมพันธ์.xlsDownload 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม.xlsDownload 
นักวิชาการสารสนเทศ.xlsDownload 
นักวิชาการศึกษา.xlsDownload 
นักวิชาการพัสดุ.xlsDownload 
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ.xlsDownload 
นักวิชาการเงินและบัญชี.xlsDownload 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์.xlsDownload 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.xlsDownload 
นักประชาสัมพันธ์.xlsDownload 
นักปฏิบัติการวิจัย.xlsDownload 
นักทรัพยากรบุคคล.xlsDownload 
เจ้าหน้าที่วิจัย.xlsDownload 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.xlsDownload 
2561 สมรรถนะหลัก.pdfDownload 
2561 สมรรถนะหลัก.docxDownload 
2561 สมรรถนะบริหาร.pdfDownload 
2561 สมรรถนะบริหาร.docDownload 
02ใบงานล่วงหน้าPA_3.docDownload 
01ใบงานล่วงหน้าPA_2.docDownload 
01ใบงานล่วงหน้าPA_1.docDownload 
00แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน_ปรับปรุง 2560.docDownload 

2018-06-08T03:17:14+00:00
X