shas

About shas

This author has not yet filled in any details.
So far shas has created 2 blog entries.

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ******************************* แบบฟอร์มลงทะเบียน 1. หลักการและเหตุผล การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะต่างๆ อาทิ การเผยแพร่ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ [...]

By | 2021-06-08T11:25:48+00:00 มิถุนายน 7th, 2021|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Routine to Research: R2R for Quality Development and Work Process Improvement รุ่นที่ 1-2

เอกสารโครงการ แบบตอบรับ

By | 2021-03-18T10:41:07+00:00 มีนาคม 18th, 2021|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments