ติดต่อเรา

ติดต่อเรา 2018-10-12T09:59:14+00:00

งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล  999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์: 02-800-2840-60 ต่อ 1631

แฟกซ์: 02-441-9738

อีเมล์ : shmuacademic@gmail.ac.th

เว็บไซต์ : www.sh.mahidol.ac.th/shaa