ภาพบรรยากาศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2559

 ภาพบรรยากาศ  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เข้าศึกษาดูงานสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2559