ขอแสดงความยินดีกับ นางสุรัตนา มีขำ ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

 ขอแสดงความยินดีกับ นางสุรัตนา มีขำ
ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)