ในนามของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล ที่ได้รับพระมหากรณาธิคุณโปรดเกล้า เป็นศาสตราจารย์คนที่ 4

ในนามของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศษสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล ที่ได้รับพระมหากรณาธิคุณโปรดเกล้า เป็นศาสตราจารย์คนที่ 4 นับตั้งแต่การก่อตั้งคณะฯมา
นับเป็นเกียรติยศ ศักดิ์ศรีและเป็นความยินดีอย่างแก่เราชาวคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์