รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับคณาจารย์หลักสูตรการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ Twincle Program จากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

 รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ร่วมกับคณาจารย์หลักสูตรการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)  ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ Twincle Program จากมหาวิทยาลัยชิบะ  ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันอังคารที่ ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา