ประมวลภาพพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 โดย ท่านคณบดี รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง ทีมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และคณจารย์ ได้มอบพวงมาลัยให้แด่คณาจารย์อาวุโส...รศ.ดร.โสภา ชปีลมันน์ และ รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด

 ประมวลภาพพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 โดย ท่านคณบดี รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง ทีมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และคณจารย์ ได้มอบพวงมาลัยให้แด่คณาจารย์อาวุโส...รศ.ดร.โสภา ชปีลมันน์ และ รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด ทั้งนี้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ศิษย์เก่าของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มอบพานดอกไม้ธูปเทียนและพวงมาลัยให้แด่คณาจารย์ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ช่วยกันให้โครงการฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี...ความสำเร็จในวันนี้...คือความสำเร็จจากความร่วมมือของทุกคนท่านในในครอบสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์