ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์