ประกาศสอบข้อเขียนตามวันและเวลาและสถานที่สอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศสอบข้อเขียนตามวันและเวลาและสถานที่สอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์