ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นักรบ ระวังการณ์ เนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ โดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559

ทีมบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ครอบครัวสังคมศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นักรบ ระวังการณ์ เนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ โดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 นี้