คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายความอาลัย ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายความอาลัย ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี