การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์จำนวน 1 อัตรา

 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์จำนวน 1 อัตรา


เอกสารแนบประกอบ ดาวน์โหลด
1. ดาวน์โลหดไฟล์