ประกาศคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องเปิดรับสมัคร นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่องเปิดรับสมัคร นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา