เมื่อเวลา 09.30 ท่านคณบดี รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ฯ ได้พบปะพูดคุยในการประชุมภาควิชาศึกษาศาสตร์ การก้าวไปข้างหน้าของครอบครัวสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ ห้อง กันภัยมหิดล

เมื่อเวลา 09.30 น. รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ฯ ได้พบปะ พูดคุยกับสมาชิกครอบครัวศึกษาศาสตร์ในการประชุมภาควิชาฯ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการก้าวไปข้างหน้าของภาควิชาศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ฯ ณ ห้อง กันภัยมหิดล ในการนี้ก่อนเปิดการประชุมได้มีการแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช