คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิญสัญญาลักษณ์จุดเทียนเพื่อถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ มหิดลสิทธาคาร นำโดย ท่านคณบดี รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง ทีมผู้บริหาร....

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. ครอบครัวสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นำด้วยท่านคณบดี รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิญสัญญาลักษณ์จุดเทียนเพื่อถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ มหิดลสิทธาคาร
 
และนี่คือภาพที่ถ่ายโดย น.ส. ลลิตพรรณ บุญรินทร์ ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ตลอดไป
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอภาพประวัติศาสตร์นี้ด้วย
 
#ธ_สถิต_ในใจชาวมหิดล_จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดิน#สังคมศาสตร์#ศึกษาศาสตร์#มนุษยศาสตร์#สังคมศาสตร์สุขภาพ#งานสื่อสารองค์กร#มหิดล