รวมพลังแห่งความภักดี “รัชกาลที่ 9” คณะสังคมศาสตร์และมนุยษศาสตร์ นำโดยท่านคณบดี รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง กล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

รวมพลังแห่งความภักดี “รัชกาลที่ 9”
คณะสังคมศาสตร์และมนุยษศาสตร์ นำโดยท่านคณบดี รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน
ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี
และนำกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และรวมพลังรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กล่าวคำปฏิญาณฯ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพ่อของแผ่นดิน ณ บริเวณโถงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา