ท่าน รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมศาสตร์ฯ และผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

เมื่อเวลา 07.30 น. ชาวคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นำโดยท่าน รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมศาสตร์ฯ และผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา