เมื่อเวลา 10.00 น. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยท่าน รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมทำความดีถวายพ่อของแผนดิน " 9 กิจกรรมน้อมนำถวายพ่อ " ณ โรงเร

 เมื่อเวลา 10.00 น. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นำโดยท่าน รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมทำความดีถวายพ่อของแผนดิน " 9 กิจกรรมน้อมนำถวายพ่อ " ณ โรงเรียนวัดลำพญา ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จ.นครปฐม บรรยากาศเต็มไปกิจกรรมฐานต่างๆที่ให้ความรู้แก่น้องๆนักเรียนและความเพลิดเพลิน