ภาพบรรยากาศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ ๔๗ ปี นำโดยท่าน รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน ร่วมพิธี

ภาพบรรยากาศ  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ ๔๗ ปี 
นำโดยท่าน รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน ร่วมพิธีไหว้เจ้าพ่อขุนทุ่ง และได้ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง (พระสงฆ์ 9 รูป)
โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ ๔๗ ปี