ขยายเวลาการรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา ภาควิชาสังคมและสุขภาพ

 ขยายเวลาการรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา ภาควิชาสังคมและสุขภาพ