ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานคณบดี

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานคณบดี