รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี และอ.ดร. บุรัสกร โตรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เมื่อเวลา 07.00 น. ทําบุญตักบาตร พร้อมกับเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี และอ.ดร. บุรัสกร โตรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
เมื่อเวลา 07.00 น. ได้เข้าร่วมทําบุญตักบาตร พร้อมกับเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พร้อมกันนี้ได้ รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขตอำเภอพุทธมณฑลให้กับทาง คณะศิลปศาสตร์