รศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์ ผู้บริหาร และบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีปีใหม่ ประจำปี 2560 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้

 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 รศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์ ผู้บริหาร และบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีปีใหม่ ประจำปี 2560 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมดังกล่าวมีการตักบาตรอาหารแห้งแกพระสงฆ์จำนวน 60 รูป ฟังธรรมและรับพรปีใหม่จากท่านอธิการบดีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร

 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิสัยทัศน์ : เชื่อมโยงและรับใช้สังคมอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและมีสุขภาวะ