ขอแสดงความยินดีกับ นาง ธันยาพร ลักษณะ ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล

 ขอแสดงความยินดีกับ นาง ธันยาพร ลักษณะ
ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล