ผศ.ดร. พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนมนุษย์และสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทน คณบดี คณะสังคมฯ เข้าร่วมพิธีรำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ล่วงลับ สวัสดิ์ -ณัฐ-อดุลย์ ครั้งที่ 12

 วันที่ 16 มกราคม 2560 เมื่อเวลา 10.30 น. ผศ.ดร. พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนมนุษย์และสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทน คณบดี คณะสังคมฯ
เข้าร่วมพิธีรำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ล่วงลับ สวัสดิ์ -ณัฐ-อดุลย์ ครั้งที่ 12 และได้มอบเงินร่วมทำบุญในครั้งนี้
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล