ภาพบรรยากาศการทำบุญภาควิชาศึกษาศาสตร์ นำโดยท่าย ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์ หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ และคณาจารย์ บุคลากรภาคศึกษาศาสตร์

ภาพบรรยากาศการทำบุญภาควิชาศึกษาศาสตร์

นำโดยท่าย ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์ หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ และคณาจารย์ บุคลากรภาคศึกษาศาสตร์
ในการนี้ รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมฯ ได้เข้าร่วมพีธีทำบุญในครั้งนี้