๑๐๐ วัน ๑๐๐ ต้น ๑๐๐ คน ๑๐๐ องค์กร นำโดยท่าน รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี ผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้น ถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน

 ๑๐๐ วัน ๑๐๐ ต้น ๑๐๐ คน ๑๐๐ องค์กร 

นำโดยท่าน รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี ผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้น ถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน
บริเวณรอบ คณะสังคมฯ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560