ประกาศขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 ประกาศขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา